เข้าสู่ระบบ                            ค้นตามเดือน       

                            ค้นตามปี            

                            ค้นตาม/สถานที่                              

                                                             

ย้อนกลับ

รายงานการใช้ห้องประชุม/สถานที่
ลำดับ ผู้ขอ สถานที่ เพื่อจัด ว.ด.ป เวลา ค่าเช่า
211 นายอมรศักดิ์ เกื้อกูล หอประชุมวไลยอลงกรณ์ งานบายเนียร์ 08 มกราคม 2560-08 มกราคม 2560 01:00-01:00
212 นายสรวรรธก์ ไชยาวรรณ ห้องประชุม 302 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ ประชุม SWOT แผนการพัฒนาบุคลากร 16 ธันวาคม 2559-16 ธันวาคม 2559 13:00-17:30
213 นางสาวนรีกานต์ ภูมิคงทอง ห้องประชุมราชนครินทร์ อบรมประกันคุณภาพ 27 กุมภาพันธ์ 2560-28 กุมภาพันธ์ 2560 08:00-16:30
214 นางสาวนรีกานต์ ภูมิคงทอง ห้องประชุมราชนครินทร์ กิจกรรม QA Sharing day 25 มกราคม 2560-25 มกราคม 2560 08:30-16:30
215 นาวสาวนรีกานต์ ภูมิคงทอง หอประชุมวไลยอลงกรณ์ QA Sharing day 18 มกราคม 2560-18 มกราคม 2560 13:00-16:30
216 ผศ.อารีย์ สงวนชื่อ หอประชุม 80 ปีวไลยอลงกรณ์ โครงการบริจาคโลหิตเพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ 09 ธันวาคม 2559-09 ธันวาคม 2559 08:30-13:00
217 นางสาวลภัลรดา จำนงมี ห้องประชุมราชนครินทร์ โครงการการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 18 มกราคม 2560-18 มกราคม 2560 08:30-16:30
218 นางสาวลภัลรดา จำนงมี ห้องประชุมราชนครินทร์ โครงการการจดทะเบียนทรัพย์สิน 31 มกราคม 2560-31 มกราคม 2560 08:30-16:30
219 นายชูชาติ โพนเอี่ยม หอประชุมวไลยอลงกรณ์ โครงการครูเคมีสานสัมพันธ์จากพี่สู่น้อง ปีการศึกษา 2559 21 ธันวาคม 2559-21 ธันวาคม 2559 07:30-16:30
220 นายวาทิต ทองมาก ห้องประชุมราชนครินทร์ ปฐมนิเทศนักศึกษาภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์ 18 ธันวาคม 2559-18 ธันวาคม 2559 08:00-16:30
221 นางสาวลภัลรดา จำนงมี ห้องประชุมราชนครินทร์ โครงการเขียนบทความวิจัย 19 ธันวาคม 2559-19 ธันวาคม 2559 08:30-16:30
222 นายอุทัย ยะรี หอประชุมวไลยอลงกรณ์ งานเทศน์มหาชาติ 28 พฤศจิกายน 2559-30 พฤศจิกายน 2559 09:00-16:00
223 นางกนกพร สัณห์ฤทัย ห้องประชุม 302 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ ประชุมคณะกรรมการวิชาการ 07 ธันวาคม 2559-07 ธันวาคม 2559 09:30-12:00
224 นายประสาน ชาติแขก หอประชุมวไลยอลงกรณ์ งานเลี้ยงฉลองมงคลสมรส 26 กุมภาพันธ์ 2560-26 กุมภาพันธ์ 2560 06:00-16:00 25,000.00
225 นายชาตรี พนเจริญสวัสดิ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ การแสดงละครเวที 24 พฤศจิกายน 2559-24 พฤศจิกายน 2559 10:00-20:00
รวม 25,000.00 บาท

หน้า:« ย้อนกลับ 1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 20 43 ถัดไป »