เข้าสู่ระบบ                            ค้นตามเดือน       

                            ค้นตามปี            

                            ค้นตาม/สถานที่                              

                                                             

ย้อนกลับ

รายงานการใช้ห้องประชุม/สถานที่
ลำดับ ผู้ขอ สถานที่ เพื่อจัด ว.ด.ป เวลา ค่าเช่า
406 นายกำพลศักดิ์ มณีงาม หอประชุม 80 ปีวไลยอลงกรณ์ จัดกิจกรรมกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ 03 พฤษภาคม 2559-03 พฤษภาคม 2559 15:00-19:00
407 นางสาวลภัลรดา จำนงมี หอประชุมวไลยอลงกรณ์ โครงการอบรมกฏหหมายในการปฏิบัติราชการ 27 พฤษภาคม 2559-27 พฤษภาคม 2559 08:30-16:30
408 ว่าที่ ร.ต.สราวุฒน์ คณะทม ห้องประชุมราชนครินทร์ อบรมการเขียนตำรา/หนังสือ 14 มิถุนายน 2559-14 มิถุนายน 2559 08:30-16:30
409 นางสาวจุฑามาศ วัดพุ่มพวง หอประชุมวไลยอลงกรณ์ กิจกรรมเลี้ยงส่งรุ่นพี่ ปี4 01 พฤษภาคม 2559-01 พฤษภาคม 2559 16:30-22:00
410 นายฉัตรชัย เทียมเดช หอประชุมวไลยอลงกรณ์ กิจกรรมงานเลี้ยง 05 พฤษภาคม 2559-05 พฤษภาคม 2559 16:30-22:00
411 นายศิริพงษ์ ฐานมั่น ห้องประชุมราชนครินทร์ โครงการสานสัมพันธ์พี่น้อง 19 พฤษภาคม 2559-19 พฤษภาคม 2559 08:30-12:00
412 นายพีรวัฒน์ ต้นตอ ห้องประชุมราชนครินทร์ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปี 4 25 พฤษภาคม 2559-25 พฤษภาคม 2559 08:30-12:00
413 ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร หอประชุมวไลยอลงกรณ์ กิจกรรมงานเลี้ยงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ 29 เมษายน 2559-29 เมษายน 2559 16:00-22:00
414 นางนงลักษณ์ สมณะ ห้องประชุม 302 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ ประชุมหน่วยงาน 04 พฤษภาคม 2559-04 พฤษภาคม 2559 09:00-12:00
415 อาจารย์นิตย์ เนี่ยงน้อย หอประชุมวไลยอลงกรณ์ เทศกาลละคร VRU THEATRE FESTIVAL 26 เมษายน 2559-28 เมษายน 2559 13:00-17:00
416 นางสาวกัลยา นันท์สำเภา ห้องประชุมราชนครินทร์ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา กยศ. 21 พฤษภาคม 2559-21 พฤษภาคม 2559 07:00-16:00
417 ผศ.อารีย์ สงวนชื่อ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ รับบริจาคโลหิต 19 เมษายน 2559-19 เมษายน 2559 09:45-12:00
418 นายตฤณพิสิษฐ์ พันธ์นาเหนือ ห้องประชุม 302 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ ประชุมสภาคณาจารย์ 27 เมษายน 2559-27 เมษายน 2559 13:30-16:30
419 นางสาวปราณี ศรีนพ ห้องประชุมราชนครินทร์ สอบพนักงานราชการ 21 เมษายน 2559-21 เมษายน 2559 09:00-16:30
420 นายทีชนพล กิจนิธิไพศาล หอประชุมวไลยอลงกรณ์ กิจกรรม SPORT DAY 25 มิถุนายน 2559-25 มิถุนายน 2559 12:00-18:00
รวม 0.00 บาท

หน้า:« ย้อนกลับ 1 ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... 33 43 ถัดไป »