เข้าสู่ระบบ                            ค้นตามเดือน       

                            ค้นตามปี            

                            ค้นตาม/สถานที่                              

                                                             

ย้อนกลับ

รายงานการใช้ห้องประชุม/สถานที่
ลำดับ ผู้ขอ สถานที่ เพื่อจัด ว.ด.ป เวลา ค่าเช่า
466 นางสาววรกร อิ่มเย็น หอประชุมวไลยอลงกรณ์ จัดอบรม CPR 04 เมษายน 2559-04 เมษายน 2559 09:00-16:00
467 นางสาววรณัชชา สว่างศรี หอประชุมวไลยอลงกรณ์ โครงการสานสัมพนธ์พี่น้องวิทยาศาสตร์ 04 มีนาคม 2559-04 มีนาคม 2559 08:30-23:00
468 นางสาวกรรณิการ์ สร้อยสำโรง ห้องประชุมราชนครินทร์ ประชุมสัมมนาโครงการจัดระบบและฝึกอบรมจริยธรรม 14 มีนาคม 2559-15 มีนาคม 2559 07:30-17:00
469 อาจารย์ ดร.สุภารัตน์ คำเพราะ ห้องประชุมราชนครินทร์ อบรมให้กับนักศึกษา 19 กุมภาพันธ์ 2559-19 กุมภาพันธ์ 2559 08:30-16:30
470 นางเบญจภัคค์ ธนแพรวพันธ์ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ ต้อนรับผู้บริหาร 26 กุมภาพันธ์ 2559-26 กุมภาพันธ์ 2559 09:00-16:30
471 นายอุทาน นาคสิงห์ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ ตักบาตรวันมาฆบูชา 18 กุมภาพันธ์ 2559-18 กุมภาพันธ์ 2559 06:00-09:00
472 นายปรีชา วนาสินสมบูรณ์ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 21 กุมภาพันธ์ 2559-21 กุมภาพันธ์ 2559 10:00-15:00 28,000.00
473 นายอนุสรณ์ เล็กรัตน์ ห้องประชุมราชนครินทร์ อบรมการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน 06 มิถุนายน 2559-07 มิถุนายน 2559 07:00-17:30
474 นายอนุสรณ์ เล็กรัตน์ ห้องประชุมราชนครินทร์ อบรมการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน 25 เมษายน 2559-26 เมษายน 2559 07:00-17:30
475 นายบุญอนันต์ บุญสนธิ์ ห้องประชุมราชนครินทร์ การสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 28 มกราคม 2559-28 มกราคม 2559 08:00-13:00
476 นางสาวศิรินันท์ จันทร์โฉม หอประชุมวไลยอลงกรณ์ เบิก-จ่ายค่าเล่าเรียน ปีการศึกษา 2/2558 25 มกราคม 2559-25 มกราคม 2559 09:00-16:00
477 นายตฤณพิสิษฐ์ พันธ์นาเหนือ ห้องประชุม 302 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ วัดตัวตัดชุดคณะกรรมการสภาคณาจารย์ 25 มกราคม 2559-25 มกราคม 2559 11:00-12:00
478 ว่าที่ ร.ต.สราวุฒน์ คณะทม ห้องประชุมราชนครินทร์ การอบรมให้กับอาจารย์ 23 กุมภาพันธ์ 2559-24 กุมภาพันธ์ 2559 08:00-16:30
479 นางสาวบุษบงก์ วินิยม หอประชุม 80 ปีวไลยอลงกรณ์ ประชุมนักศึกษาปี 1 กิจกรรมไตรมาส 2 20 มกราคม 2559-20 มกราคม 2559 11:00-15:00
480 ผศ.พนิดา ชาตยาภา หอประชุมวไลยอลงกรณ์ โครงการกตัญญูครูในดวงใจ 20 มกราคม 2559-20 มกราคม 2559 12:00-17:00
รวม 28,000.00 บาท

หน้า:« ย้อนกลับ 1 ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... 37 43 ถัดไป »