เข้าสู่ระบบ                            ค้นตามเดือน       

                            ค้นตามปี            

                            ค้นตาม/สถานที่                              

                                                             

ย้อนกลับ

รายงานการใช้ห้องประชุม/สถานที่
ลำดับ ผู้ขอ สถานที่ เพื่อจัด ว.ด.ป เวลา ค่าเช่า
526 นางสาวสุดาภรณ์ สุพรรณภพ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ จัดกิจกรรมงานเลี้ยงบริษัท ทีเอสเคที จำกัด 18 ธันวาคม 2558-18 ธันวาคม 2558 18:00-21:30 28,000.00
527 นางบุณยนุช เทียบแสน ห้องประชุมราชนครินทร์ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา รุ่น 2 12 ธันวาคม 2558-12 ธันวาคม 2558 08:00-16:00
528 ผศ.ดร.วิภาวดี ทูปิยะ ห้องประชุมราชนครินทร์ งานสัมมนา 06 พฤศจิกายน 2558-06 พฤศจิกายน 2558 08:00-12:00
529 ผศ.อาทิมา แป้นธัญญานนท์ หอประชุม 80 ปีวไลยอลงกรณ์ งาน GE DAY 27 พฤศจิกายน 2558-27 พฤศจิกายน 2558 08:30-16:30
530 ผศ.อาทิมา แป้นธัญญานนท์ หอประชุม 80 ปีวไลยอลงกรณ์ งาน GE DAY 23 พฤศจิกายน 2558-23 พฤศจิกายน 2558 08:30-16:30
531 นางสุภารัตน์ คำเพราะ หอประชุม 80 ปีวไลยอลงกรณ์ กิจกรรมฐานเรียนรู้ 06 พฤศจิกายน 2558-06 พฤศจิกายน 2558 08:30-15:30
532 นางสุภารัตน์ คำเพราะ หอประชุม 80 ปีวไลยอลงกรณ์ กิจกรรมฐานเรียนรู้ 02 พฤศจิกายน 2558-02 พฤศจิกายน 2558 08:30-15:30
533 นางสาวมลิวรรณ พันธ์พักดิ์ หอประชุม 80 ปีวไลยอลงกรณ์ โครงการพิธีอัญเชิญตราลัญจกร 02 ธันวาคม 2558-02 ธันวาคม 2558 08:00-16:00
534 นางสาววันเพ็ญ เสมอชาติ ห้องประชุมราชนครินทร์ กิจกรรมฐานการเรียนรู้กู้ชีวิต 14 พฤศจิกายน 2558-14 พฤศจิกายน 2558 08:00-17:00
535 นางสาววันเพ็ญ เสมอชาติ ห้องประชุมราชนครินทร์ กิจกรรมฐานการเรียนรู้กู้ชีวิต 07 พฤศจิกายน 2558-08 พฤศจิกายน 2558 08:00-17:00
536 นางมานะ พ่วงความสุข หอประชุมวไลยอลงกรณ์ งานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2559 26 ธันวาคม 2558-26 ธันวาคม 2558 18:00-23:00 28,000.00
537 นางน้ำค้าง ผึ่งผาย หอประชุมวไลยอลงกรณ์ งานมงคลสมรส 17 มกราคม 2559-17 มกราคม 2559 07:00-17:00 28,000.00
538 ผศ.พนิดา ชาตยาภา หอประชุมวไลยอลงกรณ์ โครงการวันกตัญญูครูในดวงใจ 13 มกราคม 2559-13 มกราคม 2559 12:00-17:00
539 นางบุณยนุช เทียบแสน หอประชุมวไลยอลงกรณ์ ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาปี4 04 กุมภาพันธ์ 2559-04 กุมภาพันธ์ 2559 08:00-16:00
540 นางบุณยนุช เทียบแสน หอประชุมวไลยอลงกรณ์ สัมมนากลางภาค นักศึกษาปี 5 07 มกราคม 2559-07 มกราคม 2559 08:00-16:00
รวม 84,000.00 บาท

หน้า:« ย้อนกลับ 1 ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... 41 43 ถัดไป »