เข้าสู่ระบบ                            ค้นตามเดือน       

                            ค้นตามปี            

                            ค้นตาม/สถานที่                              

                                                             

ย้อนกลับ

รายงานการใช้ห้องประชุม/สถานที่
ลำดับ ผู้ขอ สถานที่ เพื่อจัด ว.ด.ป เวลา ค่าเช่า
556 นางสุภารัตน์ คำเพราะ ห้องประชุมราชนครินทร์ อบรมธรรมะ 10 ตุลาคม 2558-10 ตุลาคม 2558 07:30-12:00
557 ว่าที่ ร.ต.สราวุฒน์ คณะทม ห้องประชุมราชนครินทร์ การอบรม Plagiarism 10 กุมภาพันธ์ 2559-10 กุมภาพันธ์ 2559 08:30-16:30
558 ว่าที่ ร.ต.สราวุฒน์ คณะทม ห้องประชุมราชนครินทร์ การอบรมให้กับอาจารย์ 24 ธันวาคม 2558-24 ธันวาคม 2558 08:30-16:30
559 ว่าที่ ร.ต.สราวุฒน์ คณะทม ห้องประชุมราชนครินทร์ การอบรมให้กับอาจารย์ 02 ธันวาคม 2558-02 ธันวาคม 2558 08:30-16:30
560 นางสาวภาริศา สำเนียงหงษ์ ห้องประชุมราชนครินทร์ โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา 25 พฤศจิกายน 2558-25 พฤศจิกายน 2558 13:30-16:30
561 นางสาวภาริศา สำเนียงหงษ์ ห้องประชุมราชนครินทร์ โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา 18 พฤศจิกายน 2558-18 พฤศจิกายน 2558 13:30-16:30
562 นางสาวภาริศา สำเนียงหงษ์ ห้องประชุมราชนครินทร์ โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา 11 พฤศจิกายน 2558-11 พฤศจิกายน 2558 13:30-16:30
563 นางสาวภาริศา สำเนียงหงษ์ ห้องประชุมราชนครินทร์ โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจ 04 พฤศจิกายน 2558-04 พฤศจิกายน 2558 13:30-16:30
564 นางสาวภาริศา สำเนียงหงษ์ ห้องประชุมราชนครินทร์ โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา 28 ตุลาคม 2558-28 ตุลาคม 2558 13:30-16:30
565 นางสาวภาริศา สำเนียงหงษ์ ห้องประชุมราชนครินทร์ โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา 21 ตุลาคม 2558-21 ตุลาคม 2558 13:30-16:30
566 อาจารย์กานต์มณี ไวยครุฑ ห้องประชุมราชนครินทร์ โครงการเสวนาอาเซียน 13 พฤศจิกายน 2558-13 พฤศจิกายน 2558 08:30-16:30
567 นางบุณยนุช เทียบแสน หอประชุมวไลยอลงกรณ์ ปัจฉิมนิเทศ 22 ตุลาคม 2558-22 ตุลาคม 2558 08:00-16:00
568 ผศ.อารีย์ สงวนชื่อ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ โครงการบริจาคโลหิต 09 ตุลาคม 2558-09 ตุลาคม 2558 08:30-13:00
569 นายมนตรี ชินสมบูรณ์ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ GE DAY (ภาคพิเศษ) 20 กันยายน 2558-20 กันยายน 2558 08:30-17:30
570 นายพีรวัฒน์ ต้นตอ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ ปฐมนิเทศสหกิจศึกษา ปี 4 16 กันยายน 2558-16 กันยายน 2558 12:00-16:30
รวม 0.00 บาท

หน้า:« ย้อนกลับ 1 ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ถัดไป »