เข้าสู่ระบบ                            ค้นตามเดือน       

                            ค้นตามปี            

                            ค้นตาม/สถานที่                              

                                                             

ย้อนกลับ

รายงานการใช้ห้องประชุม/สถานที่
ลำดับ ผู้ขอ สถานที่ เพื่อจัด ว.ด.ป เวลา ค่าเช่า
76 นางสาวศุทธินี ชื่นชีพ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ งานเปิดกลักฟิล์ม 05 กันยายน 2560-05 กันยายน 2560 07:00-22:00
77 นางสาวบุษบงก์ วินิยม ห้องประชุมราชนครินทร์ กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะมนุษยศาสตร์ 07 สิงหาคม 2560-10 สิงหาคม 2560 08:30-16:30
78 นางสาวณัฐนิชา กสิกรณ์ ห้องประชุมราชนครินทร์ โครงการวิทย์ศิษย์มีครู 14 กันยายน 2560-14 กันยายน 2560 12:00-16:30
79 ผศ.อาทิมา แป้นธัญญานนท์ ห้องประชุมราชนครินทร์ กิจกรรมประชุมนักศึกษาสันทนาการ 02 กันยายน 2560-02 กันยายน 2560 08:30-16:30
80 นายทวี เจริญสุข ห้องประชุมราชนครินทร์ แสดงวิสัยทัศน์ การสรรหาอธิการบดี 15 กันยายน 2560-15 กันยายน 2560 09:00-12:00
81 นายทวี เจริญสุข หอประชุมวไลยอลงกรณ์ ประชุมอาจารย์และบุคลากร 16 สิงหาคม 2560-16 สิงหาคม 2560 13:00-16:30
82 ผศ.ประพันธ์พงษ์ ชิณพงษ์ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ กิจกรรม Walk Rally 07 สิงหาคม 2560-09 สิงหาคม 2560 07:00-16:30
83 ผศ.ประพันธ์พงษ์ ชิณพงษ์ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ ฝึกซ้อมการทำกิจกรรม 03 สิงหาคม 2560-04 สิงหาคม 2560 08:30-16:30
84 อาจารย์ณัฐรดี อนุพงค์ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ งานเลี้ยงอำลารุ่นพี่ ปี 4 11 มิถุนายน 2560-11 มิถุนายน 2560 17:00-22:00
85 ผศ.อาทิมา แป้นธัญญานนท์ ห้องประชุมราชนครินทร์ เวทีประชาเข้าใจ ครั้งที่ 2 16 มิถุนายน 2560-16 มิถุนายน 2560 09:00-16:00
86 นายสรวรรธก์ ไชยาวรรณ ห้องประชุม 302 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ ประชุม ITA 2560 07 มิถุนายน 2560-07 มิถุนายน 2560 14:30-16:30
87 นางนุชนภา ทางไธสง ห้องประชุม 302 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี 28 มิถุนายน 2560-28 มิถุนายน 2560 13:00-16:30
88 นางหทัยรัตน์ อ่วมน้อย หอประชุมวไลยอลงกรณ์ กิจกรรมโรงเรียนพลเมือง 18 มิถุนายน 2560-18 มิถุนายน 2560 08:30-16:30
89 นายทิชากร บุญญะสิทธิ์ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ งานเลี้ยงคณะวิทยาการจัดการ 10 มิถุนายน 2560-10 มิถุนายน 2560 08:30-22:00
90 นายวรรษพล แก่นเพ็ชร หอประชุมวไลยอลงกรณ์ งาน Goodbye Senior Day Dreamer 29 พฤษภาคม 2560-29 พฤษภาคม 2560 09:00-22:00
รวม 0.00 บาท

หน้า:« ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 43 ถัดไป »