เข้าสู่ระบบ                            ค้นตามเดือน       

                            ค้นตามปี            

                            ค้นตาม/สถานที่                              

                                                             

ย้อนกลับ

รายงานการใช้ห้องประชุม/สถานที่
ลำดับ ผู้ขอ สถานที่ เพื่อจัด ว.ด.ป เวลา ค่าเช่า
16 อาจารย์พยุงศักดิ์ กราบรัมย์ ห้องประชุมราชนครินทร์ โครงการพัฒนานักศึกษา 20 พฤศจิกายน 2560-20 พฤศจิกายน 2560 08:00-16:30
17 นางสาวดาลัด กวาวสิบสอง หอประชุมวไลยอลงกรณ์ แจกแบบลงทะเบียนนักเรียนกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 17 ตุลาคม 2560-17 ตุลาคม 2560 12:00-16:30
18 ผศ.อาทิมา แป้นธัญญานนท์ ห้องประชุมราชนครินทร์ นำเสนอผลงานนักศึกษา ภาคพิเศษ GE Expo 17 ธันวาคม 2560-17 ธันวาคม 2560 08:30-16:30
19 นางสาวภัชชรัศมิ์ สิทธิ์สุขอารายะ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ ประชุม บริษัท เกรทดีล ทราเวล จำกัด 24 ตุลาคม 2560-24 ตุลาคม 2560 08:00-17:00 25,000.00
20 นางบุณยนุช เทียบแสน หอประชุมวไลยอลงกรณ์ งานวิจัย ป.บัณฑิต 17 กันยายน 2560-17 กันยายน 2560 09:00-16:30
21 อาจารย์ศิริพร จิระชัยประสิทธิ์ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ งานบายศรีสู่ขวัญ 26 กันยายน 2560-26 กันยายน 2560 10:00-16:30
22 นางสาวอภิญญา ร่วมบัวแก้ว หอประชุมวไลยอลงกรณ์ งานพิธีมงคลสมรส 20 มกราคม 2561-20 มกราคม 2561 08:00-23:00 25,000.00
23 อาจารย์กาญจนา เวชบรรพต หอประชุมวไลยอลงกรณ์ ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง 18 กันยายน 2560-18 กันยายน 2560 06:00-10:00
24 นายรังสรรค์ สายสุทธิ์ ห้องประชุมราชนครินทร์ ประชุมสัมมนา เรื่อง แนวทางการแก้ปัญหาการประกอบกิจการรถตู้ของประเทศไทย 11 ตุลาคม 2560-11 ตุลาคม 2560 09:00-12:00 25,000.00
25 นางสาวดาลัค กวาวสิบสอง หอประชุมวไลยอลงกรณ์ ทำบุญวันครบรอบวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 12 ตุลาคม 2560-13 ตุลาคม 2560 06:00-16:30
26 นางสาวกนกภรณ์ สุธีสรส ห้องประชุมราชนครินทร์ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ปี5 19 ตุลาคม 2560-19 ตุลาคม 2560 01:00-01:00
27 ผศ.พนิดา ชาตยาภา ห้องประชุมราชนครินทร์ โครงการพัฒนาอัตลักษณ์นักศึกษาคณะครุศาสตร์ 18 ตุลาคม 2560-18 ตุลาคม 2560 11:00-17:00
28 นายตฤณพิสิษฐ์ พันธ์นาเหนือ ห้องประชุม 302 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ ประชุมสภาคณาจารย์ 11 ตุลาคม 2560-11 ตุลาคม 2560 13:30-16:30
29 อาจารย์วงศ์วริศ นิพิฐวิทยา ห้องประชุมราชนครินทร์ โครงการแสดงดนตรี 17 ตุลาคม 2560-17 ตุลาคม 2560 17:00-19:00
30 อาจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว ห้องประชุมราชนครินทร์ พิธีส่งมอบงาน และพิธี "มุทิตาจิต...ด้วยสายใยแห่งรัก" 18 ตุลาคม 2560-18 ตุลาคม 2560 08:30-10:30
รวม 75,000.00 บาท

หน้า:« ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 43 ถัดไป »