เข้าสู่ระบบ                            ค้นตามเดือน       

                            ค้นตามปี            

                            ค้นตาม/สถานที่                              

                                                             

ย้อนกลับ

รายงานการใช้ห้องประชุม/สถานที่
ลำดับ ผู้ขอ สถานที่ เพื่อจัด ว.ด.ป เวลา ค่าเช่า
361 นายพีรวัฒน์ ต้นตอ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ งานเลี้ยงสายสัมพันธ์น้องส่งพี่ 09 กรกฎาคม 2559-09 กรกฎาคม 2559 08:30-23:00
362 นายณัฐกมล ซื่อขิ่ง ห้องประชุมราชนครินทร์ รับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 08 สิงหาคม 2559-10 สิงหาคม 2559 08:00-17:00
363 นางสาวสมรัก เพียรมนูพิพัฒน์ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ งานฉลองพิธีมงคลสมรส 29 มกราคม 2560-29 มกราคม 2560 12:00-22:00 25,000.00
364 นางนันทิกานต์ บุตรบาล หอประชุม 80 ปีวไลยอลงกรณ์ กิจกรรมงานวันแม่ 11 สิงหาคม 2559-11 สิงหาคม 2559 06:00-18:00
365 นางนันทิกานต์ บุตรบาล หอประชุมวไลยอลงกรณ์ กิจกรรมวันแม่ 11 สิงหาคม 2559-11 สิงหาคม 2559 06:00-18:00
366 นายอนุสรณ์ เล็กรัตน์ ห้องประชุมราชนครินทร์ อบรมการเขียนหนังสือราชการ 25 กรกฎาคม 2559-26 กรกฎาคม 2559 08:00-16:30
367 นายชรินทร์ สีทับทิม ห้องประชุมราชนครินทร์ งานประชุมนานาชาติ 24 มิถุนายน 2559-24 มิถุนายน 2559 07:00-17:00
368 นางสาวกาญจนา เหมือนงิ้ว หอประชุมวไลยอลงกรณ์ งานเลี้ยงฉลองมงคลสมรส 07 สิงหาคม 2559-07 สิงหาคม 2559 06:00-22:00 25,000.00
369 นายชัยพฤกษ นุ้ยวรรณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ งานเลี้ยงฉลองมงคลสมรส 18 ธันวาคม 2559-18 ธันวาคม 2559 01:00-01:00 25,000.00
370 ผศ.อาทิมา แป้นธัญญานนท์ ห้องประชุมราชนครินทร์ ประชุมเครือข่าย GE ภาคกลาง 20 มิถุนายน 2559-20 มิถุนายน 2559 08:30-16:30
371 นางสาวมาส ดอกสร้อย ห้องประชุม 302 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ ประชุมจัดทำแผน 13 มิถุนายน 2559-14 มิถุนายน 2559 08:30-16:30
372 ผศ.ดร.อนงค์ อนันตริยเวช ห้องประชุมราชนครินทร์ โครงการการจัดประกวดสุนทรพจน์ 15 มิถุนายน 2559-15 มิถุนายน 2559 07:00-17:00
373 ว่าที่ ร.ต.สราวุฒน์ คณะทม ห้องประชุมราชนครินทร์ อบรมอาจารย์ 01 กรกฎาคม 2559-01 กรกฎาคม 2559 08:00-16:30
374 ว่าที่ ร.ต.สราวุฒน์ คณะทม ห้องประชุมราชนครินทร์ อบรมอาจารย์ 10 มิถุนายน 2559-10 มิถุนายน 2559 08:00-16:30
375 นางนุชนภา ทางไธสง ห้องประชุม 302 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ โครงการตรวจประเมินคุณภาพ 26 สิงหาคม 2559-26 สิงหาคม 2559 08:30-16:30
รวม 75,000.00 บาท

หน้า:« ย้อนกลับ 1 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... 30 43 ถัดไป »